خانه - آرشیو برچسب: Gamling

آرشیو برچسب: Gamling

گملینگ (رهبری دانا در گودی هلم)

رهبر نگهبانان دیوار گودی هلم . کهن سال ، اما پر قدرت در جنگ هورن برگ. علی رغم سنش ، او  در آن نبرد  یک جنگجوی شجاع بود. این گملینگ بود که اولین بار متوجه شد ارک ها از طریق مجرای فاضلاب به گودی نفوذ کرده اند . و خودش متقابلا به آنها حمله کرد.

به نظر می رسد گملینگ در دره های غربی روهان بزرگ شده است . او زبان دانلند که هنوز توسط مردم آن منطقه به کار برده میشد را آموخت.