خانه - آرشیو برچسب: Forest of Region

آرشیو برچسب: Forest of Region

جنگل ریجن

جنگلی در سواحل رود اسگالدوین که قسمت جنوبی و مهم و بزرگ پادشاهی دوریات را تشکیل می‌داد و تالارهای منگروت در این محدوده قرار داشت.