آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Fool

آرشیو برچسب: Fool

احمق (راداگاست، بنا بر گفته‌ی همقطار خودش، سارومان ساحر)

یکی از القاب استهزا آمیز بی‌شماری که به راداگاست داده شده. این لقب را همقطارش سارومان به او داد.

ادامه مطلب »