آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Folcwine

آرشیو برچسب: Folcwine

فولکواین (چهاردهمین شاه روهان)

چهاردهمین شاه روهان، پسر فولکای شکارچی و پدر جد تئودن. پسران بزرگ‌ترش، فولکرد و فسترد هر دو در جنگ با هاراد کشته شدند و تنها پسر کوچکش فنگل وارث او شد.

ادامه مطلب »