آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Firth of Drengist

آرشیو برچسب: Firth of Drengist

خور درن‌گیست (محل فرود فیانور در سرزمین میانه)

شاخه‌ی باریکی از دریای بزرگ جایی که میان کوه‌های ارد لومین می‌شکند و به کیریت نینیاخ می‌رسد و تا سرزمین نوراست ادامه می‌یابد.

ادامه مطلب »