آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: First homely house

آرشیو برچسب: First homely house

اولین مسکن آسوده (نام خانه‌ی الروند در ریوندل)

نامی برای ریوندل، نام دیگری برای  آخرین خانه‌ی خودمانی که افرادی که از کوه‌های مه آلود و شرق دور به اریادور سفر می‌کردند، به خانه‌ی الروند داده بودند.

ادامه مطلب »