آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: First Battle of the Fords of Isen

آرشیو برچسب: First Battle of the Fords of Isen

نبرد نخست گدار ایزن (نبردی که در آن مرگ تئودرد رقم خورد)

حمله سارومان به قوای روهیریم تحت فرماندهی تئودرد، الف هلم و گریمبولد. تئودرد جانشین تئودن در این جنگ کشته شد و بعدها مشخص گشت که کشته شدن او هدف اصلی سارومان از این جنگ بوده زیرا پس از مرگ پسر شاه سپاهیان سارومان عقب نشینی کردند.

ادامه مطلب »