خانه - آرشیو برچسب: Finglas

آرشیو برچسب: Finglas

فینگلاس (انت باستانی جنگل فنگورن)

معنی نامش برگ کاکلی است. او به همراه فلادریف و فنگورن از پیرترین انت‌های جنگل فنگورن بودند.