آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Fathers of Dwerves

آرشیو برچسب: Fathers of Dwerves

پدران دورف‌ها (بنیان‌گذاران نژاد دورف‌ها)

تاریخ: در دوران درخت‌ها خلق شدند و هیچ‌کدامشان پس از دوران اول زنده نماندند. محل: در مکان‌های مختلفی در سرزمین میانه بیدار شدند. اصلیت:  به وسیله آئوله‌ی آهنگر ساخته شدند. نژاد: دورف ملقب به: دورین بی‌مرگ و شش دورف بی‌نام دیگر.  هفت جد نژاد دورف‌ها که به وسیله‌ی آئوله‌ی آهنگر  سال‌ها  پیش از بیدار شدن الف‌ها خلق شدند. ایلوواتار به ...

ادامه مطلب »