خانه - آرشیو برچسب: Fathers of Dwerves

آرشیو برچسب: Fathers of Dwerves

پدران دورف‌ها (بنیان‌گذاران نژاد دورف‌ها)

تاریخ: در دوران درخت‌ها خلق شدند و هیچ‌کدامشان پس از دوران اول زنده نماندند.

محل: در مکان‌های مختلفی در سرزمین میانه بیدار شدند.

اصلیت:  به وسیله آئوله‌ی آهنگر ساخته شدند.

نژاد: دورف

ملقب به: دورین بی‌مرگ و شش دورف بی‌نام دیگر.

 هفت جد نژاد دورف‌ها که به وسیله‌ی آئوله‌ی آهنگر  سال‌ها  پیش از بیدار شدن الف‌ها خلق شدند. ایلوواتار به آن‌ها زندگی عطا کرد. اما آن‌ها را به خواب فرو برد تا پس از بیدار شدن الدار از خواب برخیزند. دورین بی‌مرگ بزرگ‌ترین ایشان بود.

توضیحات:

هرچند در سیلماریلیون توضیح چندانی درباره‌ی بیدار شدن دورف‌ها داده نشده است، در تاریخ سرزمین میانه، جلد دوازدهم، مردم سرزمین میانه، در فصل “آمدن آدمیان و دورف‌ها” توضیحات کافی داده شده. تالکین اشاره کرده که دورف‌ها از جزئیات بیدار شدنشان اطلاع کافی داشتند اما آن را به صورت راز نگه می‌داشتند و الف‌ها که سرچشمه‌ی سیلماریلیون بودند از محل و چگونگی بیدار شدن آن‌ها اطلاع درستی نداشتند.

در همین فصل نوشته شده که سه تن از هفت پدران دورف‌ها کجا از خواب برخاستند که معروف‌ترین و بزرگ‌ترینشان دورین بود که در کوه گوند آباد در شمال کوهستان مه‌آلود برخاست. دو تن دیگر که بی نام هستند در کوهستان آبی بیدار شدند و پدران دیگر هزارها مایل دورتر از کوهستان مه آلود بیدار شدند.