خانه - آرشیو برچسب: Fastred of Greenholm

آرشیو برچسب: Fastred of Greenholm

فاسترد از گرین هلم (داماد سام گمجی)

شوهر الانور گمجی دختر سم گمجی که اولین والی سرحدات غربی شد و به آن منطقه رفت و در آن‌جا سکونت گزید.