آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Far Harad

آرشیو برچسب: Far Harad

هاراد دور (سرزمین‌های سوزان دوردست جنوب)

سرزمین‌های دوردست جنوب گوندور. این اسم به معنای جنوب دوردست است، ( مانند هاراد نزدیک، سرزمین‌های جنوبی آشناتر). هاراد دور سرزمینی ناآشنا برای مردمان شمال غربی سرزمین میانه است. هرچند عده‌ای از مردمان درنده خوی آن در دوران سوم به شمال آمدند و در نبرد پله نور به نفع سائورون جنگیدند.

ادامه مطلب »