آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ethir-The

آرشیو برچسب: Ethir-The

اتیر (سرزمینی واقع در مصب‌های آندوین)

سرزمینی گوندوری که دلتای بزرگ، آنجا که آب‌های رود آندوین به دریای بزرگ می‌ریزد را در بر دارد، در حدود ۲۰۰ مایلی جنوب گوندور. نام آن از کلمه‌ای الفی برای «برون‌شارش» می‌آید که به دهانه‌ی رود (که به طور کامل به نام «اتیر آندوین» شناخته ‌می‌شود) اشاره دارد. از مردمان این منطقه به مهارت دریانوردی و پیش‌بینی آب و هوا ...

ادامه مطلب »