آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Esgalduin

آرشیو برچسب: Esgalduin

اسگالدوین (رودی که از دوریات جاری بود)

یکی از شاخه‌های اصلی سیریون که از ارتفاعات تاریک ارد گورگوروت سرچشمه می‌گرفت و به سمت جنوب برای اتصال به سیریون در مرزهای غربی دوریات جاری می‌شد. یادداشت‌ها‌: ۱) در ضمیمه سیلماریلیون، کریستوفر تالکین توضیح می‌دهد که عنصر esgal معنی «سپر، پنهان» را دارد، اما توضیح نمی‌دهد که چرا در کلمه اسگالدوین به کار می‌رود. این امر طبعیتاً با نام ...

ادامه مطلب »