آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eryn Vorn

آرشیو برچسب: Eryn Vorn

ارین وورن (دماغه‌ای جنگلی در زیر دهانه‌های باراندوین)

جنگل سیاه، دماغه‌ای جنگلی که در دهانه‌های باراندوین قرار داشت و تا مایل به میان دریای بزرگ فرو می‌رفت.

ادامه مطلب »