آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Entwash Vale

آرشیو برچسب: Entwash Vale

وادی انت‌واش (دره گسترده رودخانه انت‌واش)

دره سبز گسترده‌ای که مسیر عبور رودخانه انت‌واش از سرزمین‌های سبز روهان را مشخص می‌کرد. برای بیشتر طول آن، دره از شمال به جنوب از طریق مناطق مرکزی روهان ادامه می‌یابد و رودخانه مرز بین دو منطقه بزرگ از روهان، امنت غربی و امنت شرقی را مشخص می‌کرد. همانطور که دره به کوه‌های سپید نزدیک ‌می‌شود، رود به سمت شرق ...

ادامه مطلب »