آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Emyn Muil

آرشیو برچسب: Emyn Muil

امین مویل (بلندی‌های اطراف نن هیتوئل)

نام ارتفاعاتی که در دو سوی آندوین در بالای جریان انت‌واش قرار دارند. زمانی این بلندی‌ها مرزهای شمالی گوندور را مشخص می‌کردند. فرودو و سام سر راهشان به موردور از اینجا رد شدند.

ادامه مطلب »