آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Emyn Beraid

آرشیو برچسب: Emyn Beraid

امین براید (تپه‌های برج)

نام بلندی‌های نزدیک به بندرگاه‌های خاکستری در غرب شایر. پیش از پایان عصر دوم گیل-گالاد در این بلندی‌ها برج‌هایی الفی ساخت و آنها را به عنوان هدیه به الندیل داد. در بلندترین برج (الوستیریون) یکی از پلان‌تیرهای شمال قرار داشت.

ادامه مطلب »