آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Elwë Singollo

آرشیو برچسب: Elwë Singollo

الوه سینگولو (نام اصلی الو تین‌گول اهل دوریات)

نام باستانی پادشاه تین‌گول؛ هنگامی که او در دوریات با ملیان اقامت گزید، شکل سیندارین آن نام را برگزید: الو تین‌گول.

ادامه مطلب »