آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Elves of Ossiriand

آرشیو برچسب: Elves of Ossiriand

الف‌های اوسیریاند (لایکوئندی)

«آموختگی الف‌های اوسیریاند با بیشه چنان بود که ای‌بسا بیگانه‌ای سرزمین‌شان را سر به سر می‌پیمود و هیچکس را نمی‌دید.» یک نام برای لایکوئندی، یا الف‌های سبز، که در سرزمین اوسیریاند مابین رود گلیون و کوه‌های آبی ساکن بودند. در اصل، آنها یک شاخه از ناندور بودند که خیلی دیر به بلریاند آمدند. آنها با تین‌گول و گیردان متحد شدند ...

ادامه مطلب »