آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Elves of Middle-earth

آرشیو برچسب: Elves of Middle-earth

الف‌های سرزمین میانه (اومانیار و آن دسته از نولدور که به سرزمین میانه بازگشتند)

الف‌هایی که در بیشتر قسمت‌های سرزمین‌های میانه ساکن شدند و برخی از آنان، گروهی بودند که سفر بزرگ را آغاز نکردند (آواری) یا از آن منصرف شدند (الف‌های سیلوان، ناندور و سیندار). از الف‌هایی که سرزمین میانه را به قصد آمان ترک کردند، بسیاری از نولدور بازگشتند و در زمان جنگ‌های حلقه هنوز تعداد کمی از نجبای آنها یافت می‌شدند.

ادامه مطلب »