آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Elenya

آرشیو برچسب: Elenya

النیا (روز ستارۀ الف‌ها)

اولین روز از هفتۀ شش روزۀ الف‌ها، اسمی که ترجمۀ آن از کوئنیا به معنای روز ستارگان است، که دنبالۀ آن به ترتیب عبارتند از: آناریا، ازیلیا، آلدویا، منلیا و والانیا، که یک هفتۀ شش روزۀ کامل را شامل می-شوند.  النیا در زبان‌‌‌های دیگر، نام‌‌‌های دیگری دارد: در سیندارین، اورگیلیون نامیده ‌می‌شود. نومه‌‌‌نوری‌‌‌ها آن را به سرزمین میانه منتقل کردند ...

ادامه مطلب »