آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eldar of Eressëa

آرشیو برچسب: Eldar of Eressëa

الدار اره‌سئا (الف‌های جزیرۀ تنها)

تول اره‌سئا، جزیرۀ تنها، در ابتدا جزیره‌‌‌ای بود که با فاصلۀ زیادی به تنهایی در میانۀ دریا قرار داشت. زمانی که الف‌های سفر بزرگ به سواحل شرقی دریای بزرگ رسیدند، اولمو جزیره را جابه‌جا کرد، و از آن در ابتدا برای گذر دادن وانیار و نولدور به غرب استفاده کرد، سپس برای آن دسته از تله‌ری که آرزوی سفر داشتند ...

ادامه مطلب »