آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eilenaer

آرشیو برچسب: Eilenaer

ایله‌نایر (قله‌‌‌ای که بعدها به نام هالیفیرین شناخته شد)

تپه‌‌‌ای بلند یا کوهی که پایه‌‌‌اش با زمین‌‌‌های جنگلی پوشیده شده است. ایله‌نایر از بسیاری جهات شبیه ایله‌ناخ است که در قسمت دور، شرق جنگل دروآدان قرار داشت و به نظر می‌‌‌رسد که این دو نام باستانی ارتباط معنایی با هم داشته باشند. در حالیکه که ایله‌ناخ اسم باستانی‌‌‌اش را حفظ کرده است، ایله‌نایر وقتی که محل مقبرۀ الندیل شد ...

ادامه مطلب »