آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eilenach

آرشیو برچسب: Eilenach

ایله‌ناخ (یکی از هفت فانوس گوندور)

دومین از هفت فانوس تپۀ گوندور، پس از آمون دین در شرق، این چراغ در جنگل دروآدان قرار داشت. یادداشت: فانوس دریایی ایله‌ناخ در اصل برای ارتباط با مدافعان شمال گوندور در کالن‌آردون ساخته شده بود، پس بنابراین به طور منطقی باید قبل از کالن‌آردون، در این مکان قرار داشته باشد و در سال ۲۵۱۰ دوران سوم به روهیریم اهدا ...

ادامه مطلب »