آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Edhellond

آرشیو برچسب: Edhellond

اده‌لوند (یک پناهگاه جنوبی دوردست برای الف‌ها)

یک پناهگاه الفی در جایی که رودخانۀ مورتوند به دریا می‌‌‌ریزد و در حدود چهل مایلی شمال دول آمروت قرار دارد. اده‌لوند سرزمینی تحت کنترل گوندور ولی پناهگاه سرزمینی قدیمی‌‌‌تر از سرزمین انسان‌ها بود. حرفۀ آنها ریخته‌‌‌گری و به وسیله ملوانان سینداری تا قبل از پایان عصر دوم ایجاد شده بود.

ادامه مطلب »