آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eastlands of Númenor

آرشیو برچسب: Eastlands of Númenor

نواحی شرقی نومه‌‌‌نور (ناحیه‌‌‌ای که به نام اوروستار شناخته ‌می‌شود)

ترجمۀ اوروستار، نامی نومه‌‌‌نوری برای شبه جزیرۀ وسیع شرقی از جزیره اصلی آنها می باشد. نواحی شرقی متشکل از دماغه‌‌‌ای عریض به طول پنجاه و پنج مایل ( حددود هشتاد و نه کیلومتر)  می‌‌‌باشد. این شبه جزیره از سه سمت شمال، جنوب و شرق توسط دریای بزرگ احاطه شده است، اما در سمت  غربی با مرزهای فوروستار، میتالمار و آراندور ...

ادامه مطلب »