آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: East Lórien

آرشیو برچسب: East Lórien

لورین شرقی (امتداد یافته در سمت جنوبی سیاه‌‌‌بیشه)

جنوب کمرگاه جنگل، سیاه‌‌‌بیشه ترکیبی از یک جنگل گسترده از حوالی آمون لنک به سوی مشرق به طول ۲۰۰ مایل (۳۲۲ کیلومتر) بود. در طول دوره سوم، سایۀ سیاه، دول گولدور را بر روی تپه آمون لنک ساخت و سپس این بخش از جنگل را تحت سیطرۀ خود قرار داد. پس از جنگ حلقه، دول گولدور درهم شکسته شد و ...

ادامه مطلب »