آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: East Bight

آرشیو برچسب: East Bight

انحنای شرقی (پهنۀ بی‌‌‌درخت سیاه‌‌‌بیشه)

دندانۀ بزرگ لبۀ شرقی سیاه‌بیشه، محدوده‌‌‌ای بی‌‌‌درخت و تقریباً مربعی شکل، با پنجاه مایل در کناره که به منتهی الیه جنوبی جنگل سمت و سو دارد. این پیچ به واسطۀ نسل‌‌‌ها قطع درختان توسط مردان شمالی که مدت های مدیدی قسمت شرقی جنگل را اشغال کرده بودند و نسل‌‌‌شان به ائوتئود می‌رسد شکلی طبیعی به خود نداشت و به خاطر ...

ادامه مطلب »