آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dwarvish

آرشیو برچسب: Dwarvish

دورفی (خوزدول، زبان سری دورف‌ها)

زبان سری دورف‌ها که خودشان آن را خوزدول می‌خوانند و تنها در ذکر اسامی مکان (مانند خزد-دوم) و چند مورد دیگر دیده شده است. نکته: باید ذکر کرد که خاستگاه زبان دورفی در فصل مردم سرزمین میانه‌ی کتاب تاریخ سرزمین میانه، جلد ۱۲، در باب دورف‌ها و آدمیان ذکر شده است.

ادامه مطلب »