خانه - آرشیو برچسب: Dwarves of the Iron Hills

آرشیو برچسب: Dwarves of the Iron Hills

دورف‌های تپه‌های آهن (نژاد شرقی مردم دورین)

مردمی از دورف‌ها که به قوم ریش‌درازان تعلق داشتند و به نام مردم دورین نیز خوانده می‌شدند. نیم هزاره مانده به جنگ حلقه، دورف‌های قوم مذکور در کوهستان خاکستری شمالی زندگی می‌کردند ولی اژدهایان آن منطقه ایشان را بسیار آزار می‌دادند. پس از آن که شاه داین اول توسط یکی از همین اژدهایان کشته شد پسرانش مهاجرت به سمت شرق را آغاز کردند. ترور، پسر بزرگ‌تر داین پادشاهی زیر کوه در اره‌بور را از نو برپاساخت و برادر کوچک‌ترش گرور، گروهی از مردم خود را به سمت شرق برد و در تپه‌های آهن ساکن شدند.

ظاهراً این دو گروه قوم و خویش رابطه‌ی دوستانه‌ی خود را حفظ کردند. سال‌ها بعد، وقتی که وارث ترور، تورین سپر‌بلوط به جستجوی کمک در احیای اره‌بور به تپه‌های آهن رفت، نواده‌ی گرور، داین پا‌آهنی (نامی که یادگار نیای مشهورش، داین اول است) دورف‌های مسلح بسیاری روانه کرد. با گذر ایام، دورف‌های تپه‌های آهن نقش به سزایی در پیروزی نبرد پنج سپاه بازی کردند. تورین در نبرد کشته شد و همراه وی، تبار ترور از بین رفت. پادشاهی مردم دورین، از تبار گرور، بر عهده‌ی داین افتاد و داین دوم، از تپه‌های آهن دل کند و پادشاهی زیر تنها کوه را احیا کرد.