آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Durin’s Bane

آرشیو برچسب: Durin’s Bane

بلای جان دورین (بالروگ موریا)

«موریا! موریا! شگفتی دنیای شمالی! آن‌جا را عمیق کندیم و ترس ناگفتنی را بیدار کردیم.» گفته‌ی گلویین از کتاب ارباب  حلقه‌ها، جلد دوم، شورای الروند وقتی که در پایان دوره‌ی نخست، والار با مورگوت مبارزه کردند بیشتر خدمتکاران وی از بین رفتند ولی برخی به دنیا گریختند و خود را در اماکن تاریک پنهان کردند. بالروگی در شمار آنان بود ...

ادامه مطلب »