آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dora Baggins

آرشیو برچسب: Dora Baggins

دورا بگینز (عمه‌ی فرودو بگینز)

دختر فوسکو بگینز، خواهر بزرگ‌تر پدر فرودو، دروگو. به این ترتیب او، هم یکی از عمه‌های فرودو بگینز بود و هم عموزاده‌ی پدر بیل‌بو. دورا بگینز به دلیل عادت به ارسال نامه‌هایی که سرشار از پند و اندرزهای فراوان به اقوام، حتی برای بزرگ‌ترهایی مانند خود بیل‌بو شهرت داشت. در زمان ضیافت خداحافظی مشهور بیل‌بو، او با نود و نه ...

ادامه مطلب »