خانه - آرشیو برچسب: Dogs

آرشیو برچسب: Dogs

سگ‌ها (همراهان حیوانی انسان‌ها و الف‌ها)

حیوانات خانگی معمولی در سرزمین میانه. بزرگ‌ترین آن‌ها هوآن، تازی والینور بود.

نکته:

۱-در دنیای ما، سگ‌ها از نژاد گرگ‌ها هستند ولی مشخص نیست که چنین امری در جهان تالکین هم صدق می‌کند یا خیر. می‌دانیم که وقتی تنها چند هزار سال از عمر آردا می‌گذشت تازیانی در والینور بودند (به ویژه هوآن) و با این سرعت پیدایش، مشکل  بتوان تصور کرد که والار سگ های اولیه  ضرورتا از پرورش گرگ سانان  خلق کرده باشند.