خانه - آرشیو برچسب: Dimrost

آرشیو برچسب: Dimrost

دیم‌راست (پله‌ی بارانی)

آبشاری پرقدرت در جریان کله‌بروس، جایی که به رود تی‌گلین، در مرزهای بره‌تیل می‌پیوست. آبشار رقصان، مقادیر قابل توجهی آب به هوا می‌پاشید و نام مذکور از همین روست و «پلکان بارانی» معنی می‌دهد. بالای دیم‌راست، مردان بره‌تیل پل چوبی بر فراز کله‌بروس ساخته بودند.

از پل، چشم انداز وسیعی دیده‌ می‌شد. می‌شد فرکندهای تی‌گلین را در دو مایل آن سو تر دید. وقتی اولین بار، نینیل را به بره‌تیل آوردند وقتی منظره‌ی پل را دید چنان بی‌اختیار به لرزه افتاد که نام دیم‌راست را به نن گیریت «آبشار لرزاننده» تغییر دادند. بعدها دلیل ترس آینده‌بینانه‌ی وی را دریافتند: فرکندهایی که از پل دیده بود محل مرگ غم‌انگیز خود او شد.