آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Diamond of Long Cleeve

آرشیو برچسب: Diamond of Long Cleeve

دیاموند از لانگ کلیو (همسر تاین پره‌گرین اول)

همسر تاین پره‌گرین توک اول و مادر فارامیر توک اول. نکته: ۱-نسب نسبت داشتن دیاموند با  توک‌های شمالی تلویحاً (اما نه به طور قطعی) به این معناست که میان خاندان اصلی وی لانگ کلیو، و آن خانواده پیوند نزدیکی برقرار بوده است

ادامه مطلب »