خانه - آرشیو برچسب: Deepdelver

آرشیو برچسب: Deepdelver

گود کن (نام مستعار گورمادوک برندی‌باک)

عنوان یا اسم خودمانی که به گورمادوک برندی‌باک، یکی از قدیمی‌ترین اجداد باک‌لندی‌ها داده بودند. به طور خاص، او پدر پدر پدر پدر پدربزرگ مریادوک بود.

عنوان «دیپ‌دل‌ور» هرگز در ارباب حلقه‌ها توضیح داده نشده است ولی در نسخه‌هایی ابتدایی ضمایم، در جلد دوازده تاریخ سرزمین میانه سرنخی به دست می‌آید. در شجره‌نامه‌ی چاپ‌شده‌ی خاندان برندی‌باک، گورمادوک اولین نیاست ولی در دست‌نویس‌های اولیه، جای خود را به بنیان‌گذار تاریخی قوم خود، گورهن‌داد، سپرده است. کسی که با صراحت او را به عنوان مؤسس تالار برندی شرح داده‌اند.

با جلو رفتن تاریخ باک‌لند در ذهن تالکین، گورهن‌داد آن قدر در تاریخ عقب رفت که دیگر جایی در شجره‌ی خانواده نداشت و گورمادوک جایش را گرفت. نیای وی، گورهن‌داد دیگر تنها مؤسس تالار نبود بلکه صرفاً او را تحت عنوان آغازگر کند و کاو می‌شناختند. بدین ترتیب، برای نسل‌های بعدی فضا باقی می‌ماند تا خودشان دست به گسترش بزنند و گورمادوک به شکل تحت اللفظی «کند و کاو کننده‌ی اعماق» شد. ظاهراً او بیشتر در باک هیل پیش رفت و هزارتوی عظیم سوراخ‌های هابیتی را قرن‌ها پیش به دست جدش، گورهن‌داد آغاز شده بود گسترش داد.