آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Deepdelver

آرشیو برچسب: Deepdelver

گود کن (نام مستعار گورمادوک برندی‌باک)

عنوان یا اسم خودمانی که به گورمادوک برندی‌باک، یکی از قدیمی‌ترین اجداد باک‌لندی‌ها داده بودند. به طور خاص، او پدر پدر پدر پدر پدربزرگ مریادوک بود. عنوان «دیپ‌دل‌ور» هرگز در ارباب حلقه‌ها توضیح داده نشده است ولی در نسخه‌هایی ابتدایی ضمایم، در جلد دوازده تاریخ سرزمین میانه سرنخی به دست می‌آید. در شجره‌نامه‌ی چاپ‌شده‌ی خاندان برندی‌باک، گورمادوک اولین نیاست ولی ...

ادامه مطلب »