آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Days of Bliss

آرشیو برچسب: Days of Bliss

روزگار سعادت (سال‌های درختان)

سال‌های طولانی از برپایی والینور تا تاریکی آن، زمانی که طی آن، سرزمین والار غرق در نور دو درخت بود. روزگار سعادت با ساختن درختان بر تپه‌ی کورولایره، پس از آن که والار اولین بار قلمروی خود را در والینور پایه نهادند آغاز می‌شود. ایشان بیش از سه دوره بر جای بودند پیش از نابودی نهایی درختان به دست ملکور ...

ادامه مطلب »