آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dagor-nuin-Giliath

آرشیو برچسب: Dagor-nuin-Giliath

داگور نویین گیلیات (نبرد زیر ستارگان)

دومین نبرد از سلسله جنگ‌های بله‌ریاند که میان پیروان فیانور و ارتش مورگوت در اولین روزهای نولدور در سرزمین میانه درگرفت. نبرد، اندکی پس از بازگشت فیانور درگرفت. زمانی که ماه هنوز برای نخستین بار طلوع نکرده بوده و نام داگور نویین گیلیات، به معنی نبرد زیر ستارگان نیز به همین سبب است. فیانور، پس از بازگشت مردمش را به ...

ادامه مطلب »