آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Curse of Mandos

آرشیو برچسب: Curse of Mandos

نفرین ماندوس (پیشگویی هراس انگیز در مورد سرنوشت نولدور)

«اگرچه ارو مرگی از برای شما در ائا مقرر نداشته است و شما را از بیماری آسیبی نیست، اما کشته میشوید، و کشته خواهید شد: از زخم سلاح و شکنجه و اندوه ….» از نفرین ماندوس کوئنتا سیلماریلیون فصل ۹-حدیث گریختن نولدور پس از تعقیب در جاده ای طولانی بسوی شمال در خارج از والینور و در امتداد سواحل خالی ...

ادامه مطلب »