آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Council of Elrond

آرشیو برچسب: Council of Elrond

شورای الروند (شورای جنگ خردمندان)

شورا در ۲۵ اکتبر سال ۳۰۱۸ دوران سوم در ریوندل برگزار شد. جایی که دربارۀ پیشینۀ حلقه و سرنوشت آن بحث و گفتگو شد. نمایندگانی از تمامی مردمان آزاد سرزمین میانه در آن شورا حضور داشتند. پس از بحثی طولانی، چهار پیشنهاد اساسی ارائه گردید. ارستور، مشاور ارشد الروند، پیشنهاد داد تا حلقه را به غرب بازگردانده و آن را ...

ادامه مطلب »