خانه - آرشیو برچسب: Chief

آرشیو برچسب: Chief

رئیس (لقب لوتو سکویل بگینز)

نامی که به رهبر شایر در زمان تسلط نیروهای سارومان داده می‌شد. نام دست نشانده او لوتو سکویل بگینز.