خانه - آرشیو برچسب: Certar

آرشیو برچسب: Certar

کرتار (حروف رونی)

دستگاه نوشتاری گسترده و همه گیری که در اصل توسط سیندار ابداع شد و آنها از آن برای نوشتن کتیبه ها در چوب یا سنگ استفاده می کردند. شکل حروف اکثرا از خطوط راست درست شده بود زیرا استفاده اصلی آن در نوشته های حکاکی شده بود و الفبای الفی نام خود را از همین کاربرد گرفته اند. ریشه الفی کلمه حکاکی cirکه آن را در نام اصلی سینداری این حروف (Cirth) دیده می شود. کرتار شکل کوئنیایی همین کلمه است و از همین ریشه است. هر دو شکل این کلمات در انگلیسی به حروف رونی ترجمه می شوند.