خانه - آرشیو برچسب: Carnen

آرشیو برچسب: Carnen

رودخانه کارنن (رودخانه طویلی که با نام آب سرخ شناخته می‌شود)

رود خانه ای که از تپه های آهن (دورترین مناطق شمالی وشرقی بخش شناخته شده سرزمین میانه) سرچشمه می‌گیرد. مسیر پر پیچ و خم آن به سمت جنوب حدود دویست مایل ادامه دارد تا در نهایت به رودخانه کلودین (رود روان) می‌ریزد و به سمت جنوب تا دریای رون ادامه می‌یابد.

نام کارنن معادل الفی مستقیم کلمه آب سرخ است. دلیل این نام گذاری این است که آب رودخانه رنگی بین قرمز و نارنجی داشت. چراکه از محلی با ذخایر آهن سرچشمه می گرفت.