آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Carc

آرشیو برچسب: Carc

کارک (پدر روآک)

یکی از زاغ‌هایی که روی تپه زاغ‌ها، یکی از تپه های دامنه اره بور، تنها کوه، زندگی می‌کرد. به نظر می‌رسد کارک رئیس آن پرنده‌ها بود و به همراه همسرش روی پست نگهبانی دورف‌ها زندگی می‌کرد. تورین، خردمندی و شهرت او را در دورانی که دورف‌ها توسط اسماگ از اره‌بور بیرون رانده شدند، به یاد می‌آورد. زمانی که تورین ۱۷۱ ...

ادامه مطلب »