خانه - آرشیو برچسب: Caradhras

آرشیو برچسب: Caradhras

کارادراس (شاخ سرخ)

«...کارادراس در برابرشان قد برافراشت: قله ای پر صلابت، و روی نوک آن برف مثل نقره، اما با دیواره های جانبی پرشیب به رنگ سرخ مات، گویی که آن را به خون آغشته باشند

یاران حلقه، کتاب دوم – فصل۳: سفر حلقه به سوی جنوب

 

شاخ سرخ یکی از مشهورترین قلل کوهستان مه آلود است که گذرگاه شاخ سرخ در زیر آن قرار دارد. نه عابر (یاران حلقه) در پویششان به سمت کوه هلاکت سعی کردند از این گذرگاه عبور کنند.