آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Carach Angren

آرشیو برچسب: Carach Angren

کاراخ آنگرن (گذرگاه میان گورگوروت و اودون)

گذرگاهی در شمال غرب موردور که در زبان انسان‌ها آیزن ماوت نیز خوانده می‌شد. (هر دو نام به معنی آرواره های آهنی است) جایی که دامنه های افل دوات و ارد لیتوی به هم می‌رسند و تنها مسیر باریکی بین فلات گورگوروت و دره کوچک اودون باقی می‌ماند. به عنوان مسیری به به سمت دروازه های سیاه مورانون، کاراخ آنگرن ...

ادامه مطلب »