خانه - آرشیو برچسب: Captain of Sauron

آرشیو برچسب: Captain of Sauron

سرکرده سائورون (ارباب مورگول)

عنوانی که به ارباب نزگول، قدرتمندترین خدمتگذار سائورون داده شده بود، کسی که سپاه او را در نبرد دشت‌های پله‌نور رهبری کرد. قرنها قبل پیشگویی شده بود که سرکرده سائورون بدست هیچ مردی فرو نخواهد افتاد. در نبرد پله‌نور او در ابتدا دشمنان خویش را از میدان بدر کرد و بعد از شکست دادن تئودن شاه روهان با سربازی بنام درنهلم روبرو شد، سپس آشکار شد که درنهلم همان آئووین خواهرزاده شاه روهان است که در خفا به نبرد آمده. به‌یاری مری برندی‌باکِ هابیت، آئووین اربابِ نزگول را کشت تا پیشگویی به حقیقت بپیوندد، او نه بدست مردان که بدست بانوی سفید روهان با تقدیر خویش روبرو گشت.