آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Camlost

آرشیو برچسب: Camlost

کاملوست (دست خالی)

عنوانی که به برن، زمانی که از پویشش برای به دست آوردن سیلماریل به تالار تینگول بازگشت، داده شد. او در پویشی که توسط تینگول بِدان فرستاده شد به سیلماریل دست یافت. اما دستی که سیلماریل در آن قرار داشت توسط کارخاروت، گرگ مورگوت، قطع شد.

ادامه مطلب »