خانه - آرشیو برچسب: Calenhad

آرشیو برچسب: Calenhad

کالن هاد (ششمین برج دیدبانی گوندور)

در چند مایلی شرق جنگل فیرین گودی کم عمقی در کوهپایه های کوهستان سفید قرار داشت. مشرف بر این ناحیه دو تا از دیدبانی‌های گوندور، مین ریمون در غرب و کالن هاد در شرق، قرار داشتند. کالن هاد ششمین دید بانی از هفت دید بانی گوندور بود که در دید رس دید بانی هفتم در هالی فیرین بر فراز مرزهای روهان قرار داشت.

تالکین هیچگاه معنای دقیق کالن هاد را بیان نکرده است اما به نظر می‌رسد ریشه الفی به معنای پشته سبز داشته باشد. این نام ممکن است با کاله ناردون، نام باستانی روهان، که مرزهای آن در چند مایلی پشته قرار دارد مرتبط باشد.