آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Borlach

آرشیو برچسب: Borlach

بورلاخ (یکی از سه پسر بور)

یکی از سه پسر بور که به خدمت مایدروس و ماگلور که پسران ارشد فئانور بودند، در آمد. او در در نیرنایت آرنویدیاد جنگید و به نولدور وفادار بود و قبل از اینکه کشته شود در قتل پسران اولفانگ شرکت نمود.

ادامه مطلب »